top of page

Sisekorra eeskiri

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1  Liitumiseks tuleb täita vormikohane avaldus ja/või leping.
1.2  Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu vastavalt klubi poolt kehtestatud määrale.
1.3  Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui 2 nädalat).
1.4  Ühe kuu õppemaks ei ole üksikute tundide liitmisel saadud summa, seega kui mõned tunnid ühes kuus ära jäävad, on õppemaks ikka endine.

1.5  Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (avalduse alusel).
1.6  Klubist lahkudes esitab lapsevanem kirjaliku avalduse.

 

2. Treeningud ja võistlused

2.1  Treeningud toimuvad vastavalt õppeaasta algul kehtestatud tunniplaanile. Võistlusrühmadel kestab hooaeg alates augustikuu algusest kuni juunikuu lõpuni.

2.2  Klubil koos treeneritega on õigus rühmi komplekteerida ja muuta vastavalt sobivatele vanustele ja tasemetele.

2.3  Treeningutes on õpilastelt nõutud korrektne võimlemisriietus.

2.4  Õpilase enda ohutuse tagamiseks ja saali puhtuse tagamiseks tuleb juukseid kanda patsis või krunni keeratuna.

2.5  Treeningsaal tuleb hoida puhtana. 

2.6  Klubi ei vastuta riietusruumi ja treeningsaali valveta jäetud asjade eest.

2.7  Lapsevanematel ei ole lubatud treeningu ajal saalis viibida, v.a. kontrolltreeningu ajal või erijuhul treeneriga kokkuleppel.

2.8  Võistlusrühma lapse vanem annab treenerile teada, kui laps treeningust puudub.

2.9  Võistlustel osalemise üle otsustab rühma treener(id).

2.10  Võistlusrühma võimleja liikumine ühest klubist/rühmast teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ja/või vastava kokkuleppe saavutamisel treenerite/klubiga.

2.11  Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EEVL-i poolt kehtestatud võimleja üleminekute korra alusel.

 

3. Kohustused

3.1  Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub kõigepealt isiklikult treeneri(te) poole ning siis, kui koos treeneri(te)ga lahendust ei leita, klubi juhtkonna poole.

3.2  Lapsevanemal on vastutus noorsportlase iga-aastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.

3.3  Kõik klubi õpilased, õpilaste esindajad ja treenerid on kohustatud käituma vastastikuselt lugupidavalt ja viisakalt.  

 

bottom of page